MinuArvamus.ee küsitlustes osaledes võid teenida sadu punkte vastates küsimustele oma elustiili ja harjumuste kohta. Teenitud punktid saab vahetada toodete ja teenuste vastu või teha heategevuslik annetus.
Sinu vastused aitavad ettevõtetel arendada uusi tooteid ja teenuseid. Näiteks võidakse sinu arvamust küsida mõne uue toote nime, pakendi või maitse kohta. Ettevõtted toetuvad oma otsustes MinuArvamus.ee liikme kvaliteetsele tagasisidele.
Punktide arv sõltub küsimustiku pikkusest ja keerukusest ning see antakse täitjale teada e-postkasti saadetud kutses. Iga kord on võimalus midagi teenida – kas punkte või osalust loosimises. Teenid ka siis, kui tuleb välja, et Sinu profiiliga inimesi ei ole vastava uuringu jaoks enam vaja ning annad vaid paar vastust. Teenitud punktide arv on proportsioonis vastatud küsimuste arvuga. Paljudel uuringutel on erineva profiiliga vastajatele erinev arv küsimusi. Isegi kui maksimum punktide arv on 200, siis juhul, kui vajame su vastuseid ainult pooltele küsimustele, teenid ka vastavalt pooled punktid.
Kui selgub, et vastaja on küsimustikku täites valetanud, võime ühepoolselt meie koostöö lõpetada. Sellisel juhul kaotad kõik oma seni teenitud punktid ning sulgeme Su konto.
MinuArvamus.ee ja uuringufirmad, kelle küsitlusi vahendame, on loonud mitmeid meetmeid, et kontrollida ja mõõta võimalikke ebatäpsusi. Järgnevalt toome mõned näited:

Järjepidevuse puudumine vastustes
Näiteks küsime sama faktiküsimust (näiteks vastaja vanust) kahes eri uuringus. Teisalt võime küsida ühe küsitluse käigus sama küsimust kaks korda – nii alguses kui ka lõpus. Kui vastaja annab erinevaid vastuseid, peame seda piisavaks tõendiks, et inimene ei vasta ausalt.

Liiga kiire info sisestamine
Me teame, kui palju läheb vastajal keskmiselt aega, et küsimustik täita. Kui vastaja üritab kiiresti ja mõtlemata küsimustikku infot sisestada, teeb ta seda tavaliselt märksa kiiremini kui keskmine vastaja.

Liiga sarnased vastused erinevatele küsimustele
Meil on kerge kontrollida, kui vastaja valib erinevatele küsimustele pidevalt sama vastusevarianti. Näiteks kõikidele küsimustele valitakse vastuses variant A või 1.

Asjasse puutumatud vastused
Osale küsimustele saab anda vastuseid vabas vormis. Süsteem tuvastab juhud, mil avatud väljadele on sisestatud seosetut teksti või lihtsalt tähemärke.

MinuArvamus.ee kliendid paluvad meil leida inimesed, kes vastavad teatud profiilile – näiteks võidakse mõne uuringu jaoks paluda leida inimesed, kes on vanuses 30-40 eluaastat ja elavad Pärnus.
Kiirküsitlused on lühikesed uuringud, millele saad vastata kohe, kui oled MinuArvamus.ee lehele sisse loginud. Teenitavate punktide arv on näha küsitluse alguses.
Uuringute tulemused on täiesti konfidentsiaalsed ja privaatsus on alati tagatud. Sinu isikuandmeid ei edastata uuringu tellijale. Vahel küsitakse uuringus Sinu kontaktinfot, et teha jätkuintervjuu või saata Sulle testimiseks tooteid. Sellisel juhul võid alati jätta vastamata.
Turu-uuringud on tõsine valdkond. Meie kogutud teave mõjutab väga olulisi otsuseid. Selleks, et ettevõtted saaksid teha õigeid valikuid, peavad uuringus osalejad vastama täpselt ja ausalt.

MinuArvamus.ee on sisse seadnud mitmeid tehnikaid ja süsteeme vastuste kvaliteeti kontrollimiseks. Kui meil on selged tõendid, et vastaja ei ole olnud aus, on meil õigus konto sulgeda ning teenitud punktid kinni pidada.

Soovitades meile kedagi, kes astub liikmeks, teenid 60 punkti. Need kanname Su kontole üle kohe, kui Sinu kutsutud isik liitub ja osaleb esimeses uuringus. Lihtsaim viis sõpra kutsuda on sisestada tema nimi ja e-post siia.