Anneta Eesti suurimas annetuskeskkonnas!

Heateo SA käivitab ja kasvatab algatusi, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. Heategu on juhtiv koosmõjulabor, kes teeb koostööd erasektori, riigi ja vabaühendusega, et luua tõenduspõhiseid, ühiskonda paremaks muutvaid, lahendusi.

MinuArvamus.ee portaalis saad teha annetusi järgnevatele Heateo SA portfelliorganisatsioonidele:

kiusamisevabakoolSA Kiusamise Vastu

2012. aastal asutatud sihtasutuse eesmärk on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks, viies ellu Soomes välja töötatud terviklikku ja tõenduspõhist kiusamisennetuse ja juhtumite lahendamise programmi KiVa.
Vaata veel: Koduleht |  Facebook | MAA keskond


nooredkooliSA Noored Kooli

SA Noored Kooli toob Eesti haridusse mitmekülgse taustaga võimekaid ja motiveeritud inimesi, kes töötavad selle nimel, et iga laps Eestis saaks väga hea hariduse.
Vaata veel: Koduleht |  Facebook | MAA keskond


terve-eestiTerve Eesti SA

Ühing edendab tervisekäitumist Eestis, korraldades tervisekäitumise muutmisele suunatud koolitusi töökohtades ja avalikke kampaaniaid üldise teadlikkuse tõstmiseks.
Vaata veel: Koduleht |  Facebook | MAA keskond

heateosihtasutusHeateo Sihtasutus

Heateo SA käivitab ja kasvatab algatusi, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. Oleme alates 2003. aastast partneriks nii erasektorile kui riigile, otsides üles ja arendades suure ühiskondliku mõjuga uuenduslikke ideid.
Vaata veel: Koduleht |  Facebook | MAA keskond


heateosihtasutusSPIN programm

SPIN on noortele suunatud spordil põhinev ennetusprogramm, mis tugineb Inglismaalt pärit ülieduka programmi Kickz mudelile. Saareriigis kümneid tuhandeid vähemate võimalustega noori elus edasi aidanud programmis on seotud jalgpallitrennid ning erinevaid eluks vajalikke sotsiaalseid oskusi arendavad sessioonid.
Vaata veel: Koduleht