Privaatsuspoliitika (2023-05-09)

See on uuringupaneeli veebisaidi OpinionArena ja selle teenuste omaniku Intra Research OU (edaspidi "ettevõte") privaatsuspoliitika. Poliitikas selgitatakse, kuidas ettevõte kogub ja kasutab oma liikmete isikuandmeid. Ettevõte järgib GDPR-i, CCPA ja registreeritud turu-uuringufirmade suhtes kohaldatavat professionaalset käitumiskoodeksit. Ettevõte kogub ja säilitab liikme kohustuslikke andmeid, nagu nimi, e-posti aadress, parool, sünniaasta, sugu ja riik, ning konkreetsetele teabenõuetele vastuseks vabatahtlikult antud teavet. Ettevõte jagab isikuandmeid, sealhulgas identifitseerimisnumbreid ja muud teavet, teiste turu-uuringufirmadega, et teha kindlaks kolmanda osapoole uuringuvõimalused, mille jaoks liige võib olla sobilik. Ettevõte ei avalda isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule ilma liikme loata, välja arvatud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, seadusest tulenevate nõuete täitmiseks või juriidilisest korrast kinnipidamiseks. Ettevõte rakendab meetmeid enda kontrolli all olevate isikuandmete kaitsmiseks, piirab juurdepääsu andmetele, kasutab selliseid tehnoloogilisi meetmeid nagu tulemüür, krüpteerimine, pahavara kaitse ja sissetungimise tuvastamine ning hoiab poliitikat kooskõlla paljude juriidiliste nõuetega. Ettevõte võib luua oma liikmete kohta üldisi koondandmeid ning teha need kättesaadavaks olemasolevatele ja potentsiaalsetele reklaamijatele, äripartneritele ja investoritele. Ettevõte salvestab saidile sisenemisel liikme IP-aadressi, brauseri tüübi ja operatsioonisüsteemi esimese ploki. Ettevõte võib küpsiseid kasutada küsitluse ja kvaliteedi tagamise eesmärgil ning kasutajakogemuse parandamiseks. Liige saab oma teabele juurde pääseda ja seda värskendada saidil pakutava võimaluse kaudu või võttes ühendust ettevõtte toega. Ettevõte ei kogu teadlikult isikuandmeid alla teatud vanusest lastelt.

Ettevõte järgib registreeritud turu-uuringufirmadele (ICC/ESOMAR) kehtivaid kutsealase käitumiskoodeksi juhiseid ja nõudeid ning kõiki kehtivaid kohalikke eeskirju, eriti mis puudutab vastajate andmete kaitset. Ettevõte lähenes ennetavalt, et tagada oma klientide, vastajate ja töötajate isikuandmete kaitsmine ja kaitse. GDPR-i jõustumise alguseks õnnestus ettevõttel GDPR-i nõuded juurutada kõigis Euroopa riikides, kus ta tegutseb. Kogu isikut tuvastav teave ("PII") salvestatakse Tallinnas, Eestis ja Amsterdamis, Hollandis, kus asuvad meie serverid ja on meie töötajatele globaalselt juurdepääsetavad.

Selle Interneti-kohaloleku andmekaitse mõttes vastutav pakkuja on:
Intra Research OU
Tatari 64
10134 Tallinn, Eesti.
Esindaja: tegevdirektor Marina Moshenska.

LOOBUMINE/TEABE KUSTUTAMINE

Liikmeks saamise tingimuseks peate esitama kehtiva e-posti aadressi ja nõustuma meie küsitluskutsete vastuvõtmisega. Kui muudate igal ajal pärast registreerimist oma meelt meilt teabe saamise või teie poolt pakutud teabe kasutamise osas, klõpsake linki „Tühista tellimus”, mis kuvatakse igas meie saadetud meilis. Pärast tellimusest loobumist lõpetame konkreetse teabe saatmise, mille tellimusest loobusite. Teise võimalusena võite taotleda oma teabe kustutamist, saates meili meie tugimeeskonnale või kasutades saidil pakutavat võimalust. Sellisel juhul peate esmalt sisse logima. Avage oma profiil ja klõpsake nuppu "Ma ei soovi enam uuringukutseid saada". Valige "Palun kustutage minu konto ja kõik isikuandmed" ja klõpsake nuppu "Jätka". Lõpuks valige põhjus ja klõpsake nuppu "Kinnita".

MILLIST TEAVE ME KOGUME

Kogume oma kasutajatelt erinevat tüüpi isikuandmeid, sealhulgas:

Kontaktteave: võime koguda teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, postiaadressi ja muid kontaktandmeid.

Demograafiline teave: võime koguda demograafilist teavet, nagu teie vanus, sugu, haridustase ja amet.

Kasutaja loodud sisu: võime koguda mis tahes sisu, mida meie veebisaidile postitate või üles laadite, näiteks kommentaare, arvustusi, tagasisidet või küsitluste vastuseid.

Tehniline teave: võime koguda tehnilisi andmeid, sealhulgas teie IP-aadressi, brauseri tüüpi, seadme tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud sarnast teavet.

Kasutusteave: võime koguda teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, näiteks milliseid lehti külastate, kui kaua meie veebisaidil viibite ja milliseid toiminguid teete.

Asukohateave: võime koguda teavet teie geograafilise asukoha (nt teie linna või piirkonna) kohta teie IP-aadressi või muul viisil.

Sõltuvalt teie suhtlusest meie veebisaidiga võime koguda ka muud tüüpi isikuandmeid. Kasutame seda teavet oma teenuste pakkumiseks ja täiustamiseks, teie kasutuskogemuse isikupärastamiseks ja juriidiliste kohustuste täitmiseks. Võime seda teavet jagada oma usaldusväärsete kolmandatest osapooltest partneritega, nagu on selgitatud meie privaatsuspoliitikas.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

Kogume oma kasutajatelt isikuandmeid, et pakkuda oma teenuseid ja parandada kasutajakogemust. Kasutame teavet selleks, et:

Kasutajakontode loomine ja haldamine: kogume kasutajakontode loomiseks isiklikke andmeid, nagu nimi, e-posti aadress ja parool. See võimaldab kasutajatel pääseda juurde meie teenustele ja hallata oma kontosid.

Uuringute läbiviimine: kogume isikuandmeid, et viia läbi uuringuid oma klientide nimel. See võib hõlmata teavet demograafilise teabe, arvamuste ja käitumise kohta. Analüüsime neid andmeid, et pakkuda oma klientidele teadmisi, mis aitavad neil oma tooteid ja teenuseid täiustada.

Suhtle kasutajatega: võime kasutada isikuandmeid, et suhelda oma kasutajatega meie teenuste, uuenduste ja sooduspakkumiste kohta. See hõlmab meili, tõukemärguandeid ja muid suhtlusvorme.

Täiustage oma teenuseid: kasutame isikuandmeid oma teenuste täiustamiseks ja kasutajakogemuse parandamiseks. See hõlmab kasutajate käitumise ja eelistuste analüüsimist, samuti uuringute läbiviimist ja kasutajatestide läbiviimist.

Järgige juriidilisi kohustusi: võime kasutada isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks kohtumäärustele või valitsuse taotlustele vastamiseks.

Võtame vastutust isikuandmete käsitlemise eest tõsiselt ja oleme rakendanud meetmeid tagamaks, et kogutav teave on turvaline ja seda kasutatakse ainult sellel eesmärgil, milleks see koguti.

ÕIGUSLIK ALUS

Kogume ja töötleme isikuandmeid ühel või mitmel seaduslikul alusel, mis on sätestatud andmekaitse üldmääruses (GDPR) ja kooskõlas California tarbijate privaatsusseadusega (CCPA). Meie isikuandmete töötlemise seaduslikud alused on üks või mitu järgmistest:

Nõusolek: kui registreerute meie veebipõhise uurimispaneeli liikmeks, võime küsida teie nõusolekut teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks konkreetsetel eesmärkidel, näiteks uuringute läbiviimiseks või teile turundusteadete saatmiseks. saame enne teie isikuandmete töötlemist teie selgesõnalise nõusoleku.

Lepinguline vajadus: meil võib tekkida vajadus töödelda teie isikuandmeid, et täita teiega sõlmitud lepingulisi kohustusi, näiteks võimaldada juurdepääsu meie uurimispaneelile ja viia läbi uuringuid.

Õigustatud huvid: võime töödelda teie isikuandmeid oma õigustatud huvidest lähtuvalt, näiteks oma uurimispaneeli täiustamiseks, uute uuringute väljatöötamiseks või pettuste ärahoidmiseks, analüüside tegemiseks või muuks ebaseaduslikuks tegevuseks.

Õiguslik vastavus: võime töödelda teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks, näiteks valitsusasutuste seaduslikele teabenõuetele vastamiseks või regulatiivsete nõuete täitmiseks.

Kogume ja töötleme isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, ning tagame alati, et töötlemine on õiglane, läbipaistev ja proportsionaalne andmete töötlemise eesmärkidega.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID TURVASTAME

Teie isikuandmete kaitsmine on meie jaoks oluline. Rakendame asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et tagada meie töötlemistegevuse riskidele vastav turbetase. Need meetmed hõlmavad krüpteerimist, juurdepääsu kontrollimist, regulaarseid turvalisuse hindamisi ja töötajate andmekaitsealast koolitust.

Mõned meie rakendatud meetmed hõlmavad järgmist:

Regulaarne turvariskide hindamine ja haavatavuse testimine võimalike ohtude tuvastamiseks ja nendega tegelemiseks

Tagada, et kõik isikuandmeid töötlevad töötajad on nõuetekohaselt koolitatud andmekaitse- ja turvameetmete osas

Isikuandmetele juurdepääsu piiramine volitatud töötajatele teadmisvajaduse alusel

Tugevate paroolipoliitikate, juurdepääsukontrollide ja muude turvameetmete rakendamine, et vältida volitamata juurdepääsu isikuandmetele

Isikuandmete krüpteerimine edastamisel ja puhkeolekus, et vältida volitamata juurdepääsu või avaldamist

Viirusetõrje, pahavaratõrje ja muu turbetarkvara ajakohastamine, et ennetada ja tuvastada turvaintsidente

Tagada, et meie kolmandatest isikutest teenusepakkujad rakendavad isikuandmete kaitsmiseks ka asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid.

Lisaks vaatame regulaarselt üle ja uuendame oma turbepoliitikaid ja protseduure, et tagada nende vastavus uusimate valdkonnastandardite ja parimate tavadega.

Juurdepääsu teie isikuandmetele piirame nende töötajate, töövõtjate ja kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellel on oma tööülesannete täitmiseks vaja neid andmeid teada. Kõik isikuandmeid töötlevad töötajad on kohustatud hoidma nende andmete konfidentsiaalsust.

Andmerikkumise korral oleme kehtestanud protseduurid rikkumise tuvastamiseks ja ohjeldamiseks, üksikisikutele avalduva riski hindamiseks ning üksikisikute ja ametiasutuste viivitamatuks teavitamiseks vastavalt kohaldatavale õigusele.

CCPA alusel on teil õigus küsida teavet meie kogutud isikuandmete kategooriate, allikate kategooriate kohta, kust me isikuandmeid kogusime, eesmärkide kohta, milleks me isikuandmeid kogusime ja jagasime, ning kolmandate isikute kategooriate kohta. kellega me isikuandmeid jagasime. Lisaks on teil õigus nõuda meilt teie isikuandmete kustutamist. Järgime kõiki teie isikuandmetega seotud kehtivaid seadusi ja määrusi.

Oleme pühendunud isikuandmete turvalisuse kaitsmisele ja rakendame asjakohaseid meetmeid, et käsitleda kõiki turvaintsidente või rikkumisi kooskõlas kohaldatavate seaduste ja määrustega.

ISIKUANDMETE JAGAMINE

GDPR-i ja CCPA alusel võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega järgmistel juhtudel:

Teenusepakkujad: võime jagada teie isikuandmeid kolmandatest osapooltest teenusepakkujatega, kes aitavad meil meie äritegevust juhtida, sealhulgas IT-teenuste pakkujad, turundusagentuurid ja maksetöötlejad. Tagame, et kõik meie teenusepakkujad järgivad GDPR-i ja CCPA-d ning võtavad teie isikuandmete kaitsmiseks kasutusele asjakohased turvameetmed.

Juriidilised kohustused: Võime avaldada teie isikuandmeid, kui oleme seda kohustatud tegema seadusega või vastuseks riigiasutuse seaduslikule taotlusele.

Ühinemised ja ülevõtmised: kui oleme seotud kogu oma vara või osa varade ühinemisest, omandamisest või müügist, võidakse teie isikuandmeid selle tehingu raames edastada. Sellistel juhtudel tagame teie isikuandmete kaitsmise vastavalt GDPR-i ja CCPA nõuetele.

Nõusolek: võime jagada teie isikuandmeid kolmandate osapooltega, kui olete meile selleks nõusoleku andnud. Enne teie isikuandmete sel viisil jagamist saame alati teie selgesõnalise nõusoleku.

Pange tähele, et me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja me võtame kõik vajalikud meetmed tagamaks, et teie isikuandmed on kolmandate osapooltega jagamisel kaitstud vastavalt GDPR-i ja CCPA nõuetele.

MEIE LIIKMETE ÕIGUSED

Mõistame, et üksikisikutel on oma isikuandmetega seoses teatud õigused. Seetõttu oleme pühendunud nende õiguste kaitsmisele vastavalt GDPR-ile ja CCPA-le. Need õigused hõlmavad järgmist:

Õigus olla informeeritud: üksikisikutel on õigus teada, milliseid isikuandmeid me kogume, miks me neid kogume ja kuidas me neid kasutame. See teave on esitatud meie privaatsuspoliitikas.

Juurdepääsuõigus: üksikisikutel on õigus taotleda juurdepääsu meie valduses olevatele oma isikuandmetele. Vastame sellistele taotlustele kooskõlas GDPR-i ja CCPA-ga.

Õigus andmete parandamisele: üksikisikutel on õigus nõuda meie valduses olevate ebatäpsuste või puudulike isikuandmete parandamist või täiendamist.

Õigus kustutamisele: üksikisikutel on õigus nõuda, et me kustutaksime nende isikuandmed teatud asjaoludel, näiteks siis, kui andmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks need koguti, või kui isik võtab oma nõusoleku tagasi.

Õigus piirata töötlemist: üksikisikutel on õigus nõuda, et me piiraksime nende isikuandmete töötlemist teatud asjaoludel, näiteks kui andmete õigsus on vaidlustatud või kui isik on töötlemisele vastu vaielnud.

Õigus andmete teisaldatavusele: üksikisikutel on õigus nõuda oma isikuandmete koopiat struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale.

Õigus esitada vastuväiteid: üksikisikutel on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele teatud asjaoludel, näiteks kui töötlemine põhineb õigustatud huvidel või otseturunduse eesmärgil.

Võtame kõiki andmesubjektide õiguste taotlusi tõsiselt ning vastame neile õigeaegselt ja kooskõlas nii GDPR-i kui ka CCPA-ga.

AUTOMAATNE INDIVIDUAALSETE OTSUSTE TEGEMINE JA PROFILEERIMINE

Kasutame automatiseeritud otsuste tegemise ja profiilide koostamise protseduure.

Sobivate kandidaatide valimine uuringusse toimub automatiseeritud otsusega. Teatud uuringuid pakutakse eelnevalt määratletud sihtrühmadele.

See võib kaasa tuua selle, et otsus tehakse teie kui sobiva kandidaadi vastu, mis tähendab, et vastavat küsitlust teile ei saadeta. Automatiseeritud otsust kasutatakse seega sihtrühma kuuluvate inimeste kiireks tuvastamiseks ja see põhineb Art. 6 lõige. 1 lit. b GDPR lepingulise suhte kontekstis.

Õiguslik alus on meie õigustatud huvi (DSGVO artikli 6 lõige 1 l. f) kaitsta meid ja teid pettuste eest.

Kui arvate, et teid on sellise automatiseeritud otsusega uuringust ekslikult välja jäetud või teile on ekslikult keeldutud väljamaksest, võite kontaktivormi kaudu ühendust võtta meie klienditoega ja taotleda selle otsuse ülevaatamist ühelt meie töötajalt. .

SÄILITAMISAEG

Säilitame teie isikuandmeid ainult seni, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärkide täitmiseks, sealhulgas mis tahes juriidiliste, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmiseks.

Uurimise eesmärgil säilitame teie isikuandmeid maksimaalselt [sisesta aastate arv] aastat alates kogumise kuupäevast või seni, kuni taotlete nende kustutamist. Pärast seda perioodi teie isikuandmed kustutatakse turvaliselt või muudetakse anonüümseks, nii et neid ei saa enam teiega seostada.

Kui olete andnud nõusoleku meilt turundusteadete saamiseks, säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui see on vajalik teile nende teadete edastamiseks, välja arvatud juhul, kui võtate oma nõusoleku tagasi või taotlete, et me kustutaksime teie isikuandmeid.

Kui kasutate oma õigust kustutada, kustutame teie isikuandmed turvaliselt või anonüümseks niipea kui võimalik, välja arvatud juhul, kui oleme kohustatud neid säilitama juriidilistel, raamatupidamislikel või aruandluse eesmärkidel.

Pange tähele, et meilt võidakse nõuda teatud isikuandmete pikemaajalist säilitamist, et täita muid juriidilisi või regulatiivseid kohustusi.

Kui teil on küsimusi meie säilitustähtaegade kohta, võtke meiega ühendust, kasutades selle privaatsuspoliitika jaotises „Võtke meiega ühendust” toodud üksikasju.

KÜPSISED

Meie veebisaiti kasutades nõustute küpsiste ja muude jälgimistehnoloogiate kasutamisega, nagu on kirjeldatud käesolevas poliitikas.

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis asetatakse teie seadmesse, kui külastate meie veebisaiti. Neid kasutatakse laialdaselt veebisaitide tõhusamaks muutmiseks ja saidi omanikele teabe edastamiseks. Küpsised võimaldavad meil teie seadet ära tunda ja koguda teavet, nagu teie keele-eelistus, kasutajaseaded ja sirvimisajalugu. See aitab meil isikupärastada teie kogemust meie veebisaidil ja pakkuda teile asjakohasemat sisu.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

Kasutame oma veebisaidil nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid. Seansiküpsised on ajutised küpsised, mis aeguvad brauseri sulgemisel. Püsiküpsised jäävad teie seadmesse kindlaksmääratud ajaks või seni, kuni need kustutate.

Kasutame oma veebisaidil järgmist tüüpi küpsiseid:

Olulised küpsised: need küpsised on hädavajalikud, et saaksite meie veebisaiti sirvida ja selle funktsioone kasutada. Nende hulka kuuluvad küpsised, mis on vajalikud meie veebisaidi toimimiseks, näiteks need, mis võimaldavad teil sisse logida meie veebisaidi turvalistele aladele.

Analüütilised/jõudlusküpsised: need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate, sealhulgas seda, milliseid lehti te kõige sagedamini külastate ja kas saate teatud lehtedelt veateateid. Kasutame seda teavet oma veebisaidi täiustamiseks ja selleks, et aidata meil mõista, kuidas meie veebisaiti kasutatakse.

Kolmanda osapoole küpsised: neid küpsiseid kasutatakse sihitud reklaamide edastamiseks, mis on teie ja teie huvide jaoks asjakohasemad. Neid kasutatakse ka selleks, et piirata reklaami nägemiste arvu ja mõõta reklaamikampaaniate tõhusust.

Kolmandate osapoolte küpsised

Kasutame oma veebisaidil kolmandate osapoolte küpsiseid. Need küpsised on seadnud kolmas osapool peale meie. Näiteks võime kasutada Google Analyticsit, et aidata meil analüüsida, kuidas külastajad meie veebisaiti kasutavad. Google Analyticsi küpsise poolt loodud teave meie veebisaidi kasutamise kohta (sh teie IP-aadress) edastatakse ja salvestatakse Google'i serveritesse Ameerika Ühendriikides. Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata meie veebisaidi kasutamist, koostada veebisaidi haldajatele aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda muid veebisaidi tegevuse ja Interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google võib selle teabe edastada ka kolmandatele isikutele, kui see on seadusega ette nähtud või kui sellised kolmandad osapooled töötlevad teavet Google'i nimel.

Küpsiste haldamine

Saate valida küpsiste aktsepteerimise või keeldumise. Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid tavaliselt saate oma brauseri seadeid muuta, et küpsistest keelduda. Kui otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi teil olla võimalik täielikult kogeda meie veebisaidi interaktiivseid funktsioone.

Samuti saate küpsised igal ajal oma brauserist kustutada. Kui aga otsustate küpsised kustutada, kustutatakse kõik nende küpsiste juhitavad sätted ja eelistused, sealhulgas reklaamieelistused, ning need tuleb võib-olla uuesti luua.

ANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

Osana pakutavatest teenustest võime edastada teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) ja Ameerika Ühendriike (USA). Isikuandmete edastamisel tagame, et teie isikuandmete kaitsmiseks on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmete edastamisel EMP-st väljaspool EMP-d asuvatesse riikidesse toetume ühele järgmistest kaitsemeetmetest:

Adekvaatsuse otsused: võime edastada isikuandmeid väljaspool EMP-d asuvasse riiki, kui Euroopa Komisjon on tuvastanud, et riik tagab isikuandmetele piisava kaitsetaseme.

Lepingu tüüptingimused: kasutame Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud lepingu tüüptingimusi tagamaks, et teie isikuandmete kaitsmiseks on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed.

Siduvad ettevõttereeglid: oleme rakendanud siduvad ettevõtte eeskirjad isikuandmete edastamiseks meie kontserni piires, mille on heaks kiitnud vastavad andmekaitseasutused.

Muud õiguslikult tunnustatud kaitsemeetmed: isikuandmete väljapoole EMP-d edastamisel võime tugineda muudele seaduslikult tunnustatud kaitsemeetmetele, nagu sertifitseerimisskeemid või käitumisjuhised.

Isikuandmete edastamisel USA-st riikidesse väljaspool USA-d toetume ühele järgmistest kaitsemeetmetest:

Adekvaatsuse otsused: võime edastada isikuandmeid väljaspool USA-d asuvasse riiki, kui Föderaalne Kaubanduskomisjon (FTC) on kindlaks teinud, et riik tagab isikuandmetele piisava kaitsetaseme.

Lepingu tüüpklauslid: kasutame FTC poolt vastu võetud lepingu tüüptingimusi tagamaks, et teie isikuandmete kaitsmiseks on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed.

Muud juriidiliselt tunnustatud kaitsemeetmed: isikuandmete väljapoole USA-d edastamisel võime tugineda muudele seaduslikult tunnustatud kaitsemeetmetele, nagu sertifitseerimisskeemid või käitumisjuhised.

Kui teil on küsimusi või muresid meie andmeedastustavade kohta, võtke meiega ühendust, kasutades käesolevas privaatsuspoliitikas toodud kontaktandmeid.

MUUDATUSED MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKAS

Võime teha oma privaatsuspoliitikas aeg-ajalt ja teid ette teatamata muudatusi, välja arvatud see, et postitame oma veebisaidile alati uusima versiooni. Kõik muudatused jõustuvad kohe pärast postitamist ja kehtivad ainult pärast muudatuse kuupäeva kogutud teabele, kui pole märgitud teisiti. Kui jätkate saidi ja/või teenuse kasutamist pärast selle privaatsuspoliitika muudatuste postitamist, nõustute nende muudatustega.

KOKKUVÕTE

Kokkuvõttes austab ettevõte teie privaatsust ja on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Kogume ja kasutame ainult teavet, mis on vajalik meie äritegevuseks ja teile teenuse osutamiseks. Me ei müü teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Võtame asjakohased meetmed, et kaitsta teie isikuandmeid ja hoida seda konfidentsiaalsena. Võime kasutada üldisi koondandmeid ärilistel eesmärkidel. Kui teil on meie privaatsuspoliitika kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust.

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

Kui teil on selle privaatsusavalduse kohta kommentaare või küsimusi, võtke ühendust meie andmetöötlusametnikuga:
Ule Julija Masteikaite
Intra Research UAB
Švitrigailose tn. 11 miljonit.
LT-03223 Vilnius, Leedu
E-post: dpo@intraresearch.com

Käesolev privaatsuspoliitika jõustus viimati: 2023-03-18