Meist

meistMinuArvamus.ee on kõige kiiremini kasvav küsitluskeskkond Eestis. Meie liikmeteks on internetti kasutavad Eesti elanikud vanuses 14 kuni 75 aastat. Iga liige saab küsimustike täitmise ja oma arvamuse jagamise eest tasu.

MinuArvamus.ee teeb toodete, teenuste, poliitika ja brändi tuntuse uuringuid. Oleme huvitatud inimeste arvamustest ja hoiakutest ega tegele müügi või turundamisega. Uuringutes saab osaldea arvuti või mobiiltelefoni kaudu. Meie liikmed valivad ise, kas ja millal nad uuringutes osalevad.

Tasustame oma liikmeid nende antud vastuste eest. Meiega liitununa teenid igas uuringus osalemise eest punkte, mille eest saad endale valida mitmesuguseid tooteid võid teenuseid. Teenitud punktide arv sõltub uuringu pikkusest ja keerukusest. Peale selle loosime uuringu lõppedes osalejate vahel välja vahvaid auhindu.